lu.se

Industriell Produktion

Lunds Tekniska Högskola

Industriell Produktion

Vi bedriver forskning och utbildning inom material- och produktionsteknik.

Forskningssamverkan

Produktionsportalen - Samverkan inom LTH

SPI - Ett strategiskt forskningsområde vid LU

ProMatEn - Kompetensutveckling inom avancerad produktion

CEMEC - Centre for Electro Magnetic Energy Conversion

Omtenta

Anmäl dig till tentamen i studentportalen.

Kalendarium

Övrigt

Sommarlov i Vattenhallen

Tid: 2016-06-14 10:00 till: 2016-08-13 16:00

Disputation

Disputation i Immunteknologi

Tid: 2016-08-19 09:15

Disputation

Disputation i Industriell elektroteknik

Tid: 2016-08-19 10:00