lu.se

Industriell Produktion

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Kateryna (Kate) Slipchenko vid svarven där screeningtester görs på nya cBN-baserade skär.

2017-12-15

FLINTSTONE:s första skärverktyg är provade

FLINTSTONE har nu pågått i 22 månader och därmed nästan nått halvvägs. Projekt ingår i EU:s satsning Horizon 2020. Projektets mål är att finna ersättningslösningar för de extremt viktiga

[...]

2017-12-15

Industriell produktion prisad avdelning vid Maskinteknik

I samband med luciafirandet delade maskinstudenterna ut sina sedvanliga priser till lärare och institution. Industriell

[...]

2017-12-15

Forskarkonstellation skall utreda kallåldring av gråjärn

Projektet Konkurrenskraftigt gråjärn för hållbar utveckling är ett projekt som syftar till att förbättra skärbarheten i

[...]

2017-12-15

CATE-Pro representerade på Industrinatten i Malmö och Lund

Industrinatten är en kraftsamling från industrin för att visa upp branschens styrkor. Evenemanget vänder sig till

[...]

Industriell Produktion

Vi bedriver forskning och utbildning inom material- och produktionsteknik.

Forskningssamverkan

Produktionsportalen - Samverkan inom LTH

SPI - Ett strategiskt forskningsområde vid LU

ProMatEn - Kompetensutveckling inom avancerad produktion

CEMEC - Centre for Electro Magnetic Energy Conversion

Omtenta

Anmäl dig till tentamen i studentportalen.

Kalendarium

Seminarium

Research Seminar

Tid: 2018-04-09 13:00