lu.se

Industriell Produktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskarkonstellation skall utreda kallåldring av gråjärn

2017-12-15

Projektet Konkurrenskraftigt gråjärn för hållbar utveckling är ett projekt som syftar till att förbättra skärbarheten i gråjärn eller snarare stabilisera skärbarheten på en hög nivå och därmed minska en oönskad spridning i skärbarhet och dess negativa konsekvenser på tillverkningskostnaderna. Projektet är finansierat av Vinnova inom ramen för satsningen Materialbaserad konkurrenskraft 2017. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbeten mellan Lunds universitet och Volvo Personvagnar. I vår tidigare forskning och utveckling har vi inte med säkert kunnat fastställa de grundmekanismer som bidrar till kraftiga skärbarhetsvariationer knutna till bl.a. kallåldring av gjutgods i gråjärn. Erfarenhetsmässigt har det varit känt att gråjärn måste kallåldras i ca 10 dagar för att uppnå erforderligt god skärbarhet. Förståelsen för kallåldring och dess bakomliggande fysikaliska fenomen är dock hittills okända även om olika förklaringsmodeller har anförts i litteraturen. Det finns nya indikationer på att ökad återanvändning av skrot i gjutgodset har ökat variationen i skärbarhet samtidigt som tiden för att uppnå kallåldring ökat. Nya skärtekniska landvinningar i kombination med idrifttagandet av MAX IV ger nya förutsättningar att lösa detta svårbemästrade problem. De parter som medverkar i projektet förutom Lunds universitet är Linköpings universitet, Volvo Lastvagnar, det av Volvo personvagnar helägda dotterbolaget Automotive Components Sweden och Seco Tools. Projektet leds och koordineras av Jan-Eric Ståhl och Fredrik Schultheiss. Projektet har påbörjats under hösten med bl.a. framtagning av skärverktyg samt val av de industriella komponenter som skall ligga till grund för fortsatt arbete. Projektet väntas först ta full fart fr.o.m. januari 2018

Läs mer i Nyhetsbrevet