lu.se

Industriell Produktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sustainable and Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuREBPMS)

2018-04-12

Forskningsprojektet Sustainable and Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuREBPMS) avslutades med en resultatkonferens i Göteborg i oktober 2017. I projektet har 4 akademipartners jobbat tillsammans med 7 företagspartners med syftet att effektivisera sättet att mäta och använda mätetal för att styra produktion och att öka mätbarheten av hållbarhet i pågående produktion. Evenemanget besöktes av drygt 50 deltagare från både akademi och näringsliv, och bjöd på många intressanta presentationer. Under resultatkonferensen presenterades den handbok i resurseffektiva mätetalssystem som är ett resultat av arbetet i projektet. Handboken ger nya insikter i hur man på ett systematiskt sätt kan designa effektiva mätetalssystem som är kopplade till strategin, ger tips på bra mätetal och hur man kan tänka för att skapa ett logiskt flöde av KPIer hela vägen från tidiga utvecklingsskeden. Handboken hittar du via länken nedan.

fileadmin/maskinteknologi/Documents/SuREBPMS_The_handbook.pdf