lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

För genomförande av examesarbete finns vissa LTH-gemensamma regler som du kan informera dig om på LTH:s hemsida. På denna länk finns även blanketter för anmälan till program och obligatoriska aktiviteter som skall genomföras.

Om du skall genomföra ditt examensarbete hos oss, så kan du hämta våra rapportmallar för den skriftliga rapporten och dess omslagssida samt den vetenskapliga artikeln.

Mer information finns på LTH:s hemsida

Aktuella exjobb att söka

Publicerade exjobb

Rapportmallar

Hur ska man publicera sin rapport?

Kontaktlänkar

Hans Walter
Adjunkt

Rose-Marie Hermansson
Sekreterare