lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Formningsteknik

Forskningsområdet formningsteknik innefattar här metoder och teknologier för formning av tunnplåtsdetaljer. Området har stor betydelse för svensk industri, t.ex. fordonsindustrin och integrerar ett stort antal skilda forskningsdiscipliner som materialteknik, mätteknik, plasticitetslära, tribologi, simuleringsteknik etc.

Forskningsaktiviteter har bedrivits inom områdena provningsmetoder, materialmodellering, formningssimulering, induktivt zonvärmda verktyg, verktygsmaterial för kortserier, formningstribilogi, akustisk emission för tribologisk analys och övervakning, hårda verktygsinsatser, vibrationsassistering vid formning mm.

Kontaktlänkar

Prof Jan-Eric Ståhl

Adj. Prof. Jinming Zhou

Adj. Prof Tord Cedell

Docent Mats Andersson

Docent Carin Andersson