lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Skärande bearbetning

Metodgruppen skärande bearbetning är en dominerande grupp av tillverkningsmetoder med avseende på dess sammantagna förädlingsvärde. Det finns ett antal skärtekniska metoder som t.ex. svarvning, borrning, hyvling, fräsning, brotschning och driftning. Allmänt har den skärtekniska forskningen och utvecklingen väsentligen syftat till att förbättra produktionssäkerheten och de skärtekniska metodernas prestanda genom att öka förståelsen för hur förbättrad kvalité, minskade förädlingstider, minskade störningar och minskade förädlingskostnader kan uppnås.

Forskningsaktiviteter vid avdelningen har bedrivits inom områdena verktygsförslitning och verktygshaverier, bearbetningsövervakning, uppspänningsutrustning, vibrationer och dynamik, mätteknik och kraftsensorutveckling, FE-simulering, mekanisk belastningsanalys, termisk belastningsanalys, intermittent bearbetning, gradbildning vid skärande bearbetning, aktiv vibrations-dämpning, hårdbearbetning vid svarvning och fräsning, vibrationsassisterad skärande bearbetning. Aktiviteterna har primärt behandlat metoderna svarvning, fräsning, hyvling, borrning, slipning och kuggfräsning.

De senaste forskningsaktiviteterna har tydlig hållbarhetsprägel och fokuserar på bearbetning av svårbearbetade material som t.ex. metallmatriskompositer (MMC) och blyfri koppar men även verktygsmaterial för att bearbeta i mycket hårt material. 

Kontaktlänkar

Prof Jan-Eric Ståhl

Adj. Prof. Jinming Zhou

Adj. Prof Tord Cedell

Docent Mats Andersson

Docent Carin Andersson

Doktor Volodymyr Bushlya

Doktor Fredrik Schultheiss