lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tillämpad materialteknik

Begreppet ”tillämpad materialteknik” definierar ett forskningsområde som integrerar tillverkningsteknik med materialteknik och produktframtagning. Målet med forskningen är oftast inte materialkaraktärisering och materialmodellering, fokus ligger snarare på implementering och egenskapsgivning av olika material för anpassning till olika applikationsområden som t.ex. induktiv uppvärmning.

Forskningsaktiviteter har bedrivits inom områdena metallmatriskompositer (MMC), termoplastkompositer, härdplastkompositer, mjukmagnetiska pulverkompositer (SMC), magnetostriktiva legeringar, amorfa järnlegeringar samt karbidbaserade verktygsmaterial. Materialen har anpassats till följande applikationer; Skyddsmaterial och dess tillämpningar, lätta fordonskomponenter, magnetiska tillämpningar som induktiv uppvärmning, elektriska motorer, snabba reläer och aktuatorer, sensorer för mätning av moment, krafter och accelerationer, komponenter utsatta för stort abrasivt slitage, klippverktyg, skärverktyg och insatser i formverktyg.

Kontaktlänkar

Prof Jan-Eric Ståhl

Adj. Prof. Jinming Zhou

Adj. Prof Tord Cedell

Docent Mats Andersson

Doktor Kenneth Frogner