lu.se

Industriell Produktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Avdelningen ger kurser inom flera produktionsrelaterade delområden som: Tillverkningsmetoder, tillverkningssystem, tillämpad materialteknik, global produktion, datorstött ingenjörsarbete och tillämpat arbete baserat på finita elementmetoden.
Vi ger våra kurser primärt till studenter på civilingenjörsprogrammen och till doktorander i nationella forskarskolor. Vi erbjuder även fristående eller anpassade kurser för industri och samhälle.
Information till kursdeltagare om pågående kurs finns på kursens Luvit-sida eller kan information erhållas direkt från ansvarig lärare. OBS! Det är nya kurskoder from ht17. Den gamlakurskoden står inom parantes.

Avdelningen har ett Master´s Programme