lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Industriell Produktion är ett tillämpat ämne som spänner från tillämpad materialteknik, över olika tillverkningsmetoder till teknisk och ekonomisk analys av hela tillverkningssystem. Vår tvärvetenskapliga forskning kan jämföras med friidrottens 10-kamp. Vi använder grundvetenskapliga metoder och angreppssätt på våra praktiskt tillämpade frågeställningar. Grunderna är bl.a. hämtade från ekonomi, teknisk mekanik, materialteknik, elektrisk mätteknik, mekanisk värmeteori samt signalbehandling. Forskargruppens praktiska och industriella erfarenheter är av betydelse för implementering och kommersialisering av forskningsresultaten

Forskningssamverkan

Produktionsportalen - Samverkan inom LTH

SPI - Ett strategiskt forskningsområde vid LU

ProMatEn - Kompetensutveckling inom avancerad produktion

CEMEC - Centre for Electro Magnetic Energy Conversion