lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

LUCAT, Lunds universitets person- och adresskatalog
Lunds tekniska högskola, LTH / Institutioner vid LTH / Institutionen för maskinteknologi /

Institutionen för Maskinteknologi
Industriell Produktion
Lunds Universitet
Box 118,
221 00 Lund


Internpost: hämtställe 9
Telefon: 046-222 00 00 (vx)
046-222 85 05 (Sekr)
046-222 85 04 (fax)
Besöksadress: Naturvetarevägen 18,223 62 Lund


Funktioner
,
Prefekt: Jan-Eric Ståhl ,
Ställföreträdande Prefekt: Aylin Ahadi ,
Expedition: Rose-Marie Hermansson ,