lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Avdelningen ger kurser inom flera produktionsrelaterade delområden som: Tillverkningsmetoder, tillverkningssystem, tillämpad materialteknik, global produktion, datorstött ingenjörsarbete och tillämpat arbete baserat på finita elementmetoden.
Vi ger våra kurser primärt till studenter på civilingenjörsprogrammen och till doktorander i nationella forskarskolor. Vi erbjuder även fristående eller anpassade kurser för industri och samhälle.
Information till kursdeltagare om pågående kurs finns på kursens Canvas-sida eller kan information erhållas direkt från ansvarig lärare.

Avdelningen har ett Master´s Programme

Kurs­kod Poäng Nivå Program LUt Språk Kursnamn Länkar  Lp
MMTA05 6 G1 I - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 1
MMTN25 7,5 A I, M, MD, MPRR X E Produktionsteknik KS KE U W T 1
MMTN15 7,5 A I, M, MD, MPRR X E1 Projekt - Industriell produktion, Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 1, 2, 3, 4
MMTN35 7,5 A M, MD X E Tillämpad FEM - projektkurs KS KE U W T 1
MMTN35 MPRR 1-2
MMTN31 7,5 A I, M, MPRR X E Hållbara tillverkningssystem KS KE T 1
MMTA02 6 G1 M - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 1-2
MMTF15 7,5 G2 M, MD, MPRR X E1 Verkstadsteknik KS KE U T 1-2
MMTF15 M, MD, MPRR 3-4
MMTN10 7,5 A I, M, MPRR X E1 Global produktrealisering KS KE U T 2
MMTN20 7,5 A MD X E Material- och metodval KS KE U W T 2
MMTN20 M, MPRR 2
MMTF01 6 G2 KID X E Produktion KS KE U W T 2
MMTN45 7,5 A I, M, MPRR X E Produktionsteknik 2 KS KE U W T 3
MMTN40 7,5 A M, MPRR X E1 Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 3
MMTF25 7,5 G2 BME, I, M, MD, MPRR X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T 4
MMTF05 5 G2 MID X E Produktion och Material KS KE U W T 4
MMTF20 7,5 G2 M, MD - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 4
MMTN06 7,5 A I, M, MPRR X E Hållbara tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 4